Nabízená programová náplň 
Na základě dlouholetých zkušeností vám nabídnu kvalitní hudební program s doprovodným slovem ve dvou podobách:
 • Samostatná celovečerní tančírna společenských tanců (Ballroom Dancing)

 • Střídání s kapelami na plesech
  • Je využit čas, kdy kapela mezi svými bloky odpočívá, a pro návštěvníky je zajištěn nepřetržitý proud zábavy.
  • Ideálně doplňuji živé hudebníky, mají-li především Pop&Rockový repertoár s menším zastoupením společenských tanců.
  • Playlist konzultuji s kapelníkem a překrývající se skladby přenechávám kapele.

S hudbou pracuji aktivně. Mým cílem není hudbu jen pouštět v původní verzi, proto velkou část mého repertoáru v podobě, jakou nabízím návštěvníkům svých tanečních akcí, jinde neuslyšíte.
Termíny, které jsou již obsazené, si můžete překontrolovat v  kalendáři akcí.  Těším se s vámi na spolupráci.

 nahoru 

 Technické podmínky 
Disponuji:
 • Kompletní zvuková aparatura použitelná pro malé až středně velké uzavřené prostory
 • Základní světelné vybavení
 • Vlastní doprava
Požaduji:
 • Přístup dvě hodiny před akcí a hodinu a půl po ukončení akce
 • Standardní napájení 230 V / 16 A ve vzdálenosti do 5 m od místa produkce
 • Stabilní stůl o minimální velikosti 140 cm x 80 cm (případně dva standardní stoly 80 cm x 80 cm)
 • Dvě židle
 • Dvě bezpečná stanoviště 150 cm x 150 cm pro umístění zvukové a světelné aparatury
 • Uzavřené místo na převlečení - šatna nebo v případě velkého podia alespoň zástěna s věšákem a židlí
Pořadatel volitelně zajišťuje:
 • Jiné technické vybavení (např. bezdrátový mikrofon, je-li potřeba pro dalšího moderátora)
 • Silnější koncový audioaparát
 • Rozsáhlejší světelnou aparaturu

 nahoru 

 Pořadatelské zajištění akcí 
Nemám personální ani časovou kapacitu na kompletní pořádání tanečních akcí, vystupuji v roli „výkonného umělce”.

Pořadatel zajišťuje:
 • Prostor pro konání akce
 • Propagaci, ve spolupráci se mnou (více níže)
 • Osoby potřebné pro chod akce
 • Jednání s OSA (přidruženě s Intergramem)
 • Jednání s městským či obecním úřadem, je-li to v místě konání vyžadováno
Na propagaci se spolupodílím informováním tanečníků, kteří vyslovili souhlas se zasíláním pozvánek na taneční akce E-mailem. Dále poskytuji pořadateli podporu při textovém a grafickém zpracování propagačních materiálů.

 nahoru 

 Reference 
Opakované akce
2016:2019 - Společenský večer Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj, Nové Adalbertinum, Aldis a Adalbertinum v Hradci Králové, (střídání s živou kapelou Jazz Police, Lucky Band, či StopTimeBand)
2012:2019 - reprezentační Ples Déčka, SC v Rychnově n. Kn., (střídání s živou kapelou, například Errori, HPK-Band či EGO retro music )
2015:2015 - letní Tančírny ve Velkém sále Kulturního centraTýništi nad Orlicí
2011:2011 - taneční practice společenských tanců při Tanečních kurzech pro začátečníky v Letovisku Studánka
2007:2013 - taneční practice společenských tanců při Tanečních kurzech pro mírně pokročilé v KD v Solnici
Jednorázové akce
2018 - Taneční After Party ve Velkém sále Kulturního centraTýništi nad Orlicí (Ballroom diskotéka pro absolventy středoškolských tanečních)
2017 - Věnečková tančírna jarních Tanečních pro taneční páry, SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí
2014 - Večer plný Standardu a Latiny ve Sporthotelu Weldis v Rychnově nad Kněžnou - Dlouhé Vsi
2013 - Večer společenských tanců v sokolovně v Novém Městě nad Metují
2013 - Večer společenských tanců v hostinci U Hubálků
 

 nahoru 

© 2021 minn